ห้องพัก


ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  790 บ. ลด 20% เพียง 632 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) 890 บ. ลด 20% เพียง 712 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) 1,130 บ. ลด 20% เพียง 904 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  960 บ. ลด 20% เพียง 768 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)

รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 1,230 บ. ลด 20% เพียง 984 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 1,430 บ. ลด 20% เพียง 1,144 บ.

Count: 1
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) 960 บ. ลด 20% เพียง 768 บ.

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) 1,060 บ. ลด 20% เพียง 848 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) 1,210 บ. ลด 20% เพียง 968 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 1,160 บ. ลด 20% เพียง 928 บ.

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  1,310 บ. ลด 20% เพียง 1,048 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 1,450 บ. ลด 20% เพียง 1,160 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) 1,840 บ. ลด 20% เพียง 1,472 บ.

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) 1,940 บ. ลด 20% เพียง 1,522 บ.

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  2,180 บ. ลด 20% เพียง 1,744 บ.

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 2,190 บ. ลด 20% เพียง 1,752 บ.

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

รวมรถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 2,280 บ. ลด 20% เพียง 1,824 บ.

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ 2,490 บ. ลด 20% เพียง 1,992 บ.

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available
ห้องเช่าพัทยาใต้ห้องพักพัทยาใต้South Pattaya Apartment