ห้องพัก


ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) เพียง 860 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) เพียง 920 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) เพียง 1,190 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 998 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)

รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 1,250 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 1,430 บ.

Count: 1
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) เพียง 1,090 บ.

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) เพียง 1,160 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  เพียง 1,210 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 1,280 บ.

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เพียง 1,310 บ.

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 1,450 บ.

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) เพียง 1,900 บ.

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง) เพียง 1,950 บ.

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) เพียง 2,180 บ.

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1-2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 2,190 บ.

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (รวมรถรับ-รถส่ง)

รวมรถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 2,180 บ.

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เพียง 2,350 บ.

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available
ห้องเช่าพัทยาใต้ห้องพักพัทยาใต้South Pattaya Apartment