ห้องพัก


ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  ฿ 790.- 

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) ฿ 790.-

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) ฿ 1,130.-

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 1 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ฿ 960.- 

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ฿ 960.-

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องมาตรฐาน สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ฿ 1,290.- 

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  ฿ 960.- 

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) ฿ 960.-

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) ฿ 1,210.- 

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 1 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ฿ 1,120.- 

Count: 10
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ฿ 1,120.-

Count: 10
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องสุพีเรีย สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ   ฿ 1,380.- 

Count: 10
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  ฿ 1,740.- 

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 2 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว) ฿ 1,740.- 

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (ห้องพักอย่างเดียว)  ฿ 1,990.- 

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 1 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ฿ 1,920.-

Count: 6
Max Adults: 1
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 2 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ฿ 1,920.-

Count: 6
Max Adults: 2
Max Children: 0
Availability: available

ห้องดีลักซ์สวีท สำหรับ 3 ท่าน (รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)

รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 06.00 - 10.00 น. และ รถรับ-ส่งฟรีที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ฿ 2,210.- 

Count: 6
Max Adults: 3
Max Children: 0
Availability: available
ห้องเช่าพัทยาใต้ห้องพักพัทยาใต้South Pattaya Apartment