เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก


เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
หากท่านยกเลิกการจองห้องพัก ภายใน 3 วัน ก่อนวันเข้าพัก ท่านจะถูกเรียก เก็บเงินเท่ากับการเข้าพัก 1 คืนแรก (นโยบายโรงแรม) กรณี ที่ท่านไม่เข้าพักหรือเช็คอิน ที่โรงแรม ตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพักและท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

เงื่อนไขการเข้าพัก
เช็คอิน ก่อนเข้าพัก เวลา 11.00 น. ชั่วโมงละ 100 บาท
เช็คเอ้าท์ หลังเวลา เข้าพัก 13.00 น. ชั่วโมงละ 100 บาท
ห้องเช่าพัทยาใต้ห้องพักพัทยาใต้South Pattaya Apartment